Menu

Foredrag og seminarer

Nettkurs for foreldre

Vårt mål er at du gjennom kurset skal bli en tryggere voksen for barnet ditt. Vi ønsker at du skal bli mer bevisst hvordan du løser hverdagsutfordringer på den beste måten. Vi vil hjelpe deg til å fokusere på styrkene det sensitive barnet har. Vi er sikre på at når du blir tryggere i rollen din vil du og barnet få en mer harmonisk hverdag med latter og glede!

Du kan få mer informasjon om kurset og melde deg på via denne linken. Da får du også anledning til å stille spørsmål og diskutere med andre på kurset i kursets private facebookgruppe.


Foredrag for foreldre med høysensitive barn

På foredraget vil du få kunnskap om:

  • Hva som kjennetegner høysensitivitet
  • Hvordan du kan forstå ditt sensitive barn
  • Hvordan du kan hjelpe ditt sensitive barn til en god selvfølelse
  • Hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å takle sin sensitivitet

Du får mange verktøy og teknikker som kan lette hverdagen for deg og barnet ditt. I tillegg får du mulighetene til å utveksle erfaringer med flere foreldre med høysensitive barn.
Les tilbakemeldinger fra foredragene her


Foredrag for pedagoger, førskolelærere, helsesøstre og andre som jobber med barn.

Her vil du lære;

  • om begrepet og forskningen på høysensitivitet
  • hvordan du kan hjelpe barnet til en god selvfølelse
  • hvordan du kan informere og veilede foreldre
  • verktøy og teknikker

Neste planlagte foredrag i Oslo arrangerer vi i samarbeid med BRO AOF og du finner informasjon her.

Tilbakemeldinger
Forelesningen var variert, med video, eksempler, god informasjon samt dialog med deltagerne og ryddige foiler. Foredragsholderne hadde gode eksempler å referere til, og vi opplevde dette seminaret som positivt og innholdsrikt. Les flere tilbakemeldinger her


Lær barnet å forbli kreativt, tillitsfullt og ressurssterkt
siden administreres av GNett