Menu

Hva er høysensitivitet?

Sensitive barn har et nervesystem som er spesielt mottagelig for sanseinntrykk. Det betyr at de er mer vare, åpne og følsomme enn flertallet. Hjernen mottar raskere inntrykk, og bearbeider disse på en dypere og mer nyansert måte. Høysensitive barn kan derfor lettere bli overstimulerte.

Denne sensitiviteten er et karaktertrekk, og ikke en diagnose. Mellom 15-20% av alle barn og unge har dette karaktertrekket. Høysensitiviteten hos barn og unge fremtrer på svært forskjellige måter; f.eks. er ca 30% ekstroverte, mens 70% er mer introverte.

Det er viktig at voksne i barnets miljø har kunnskap om, og forstår hva sensitivitet er. Dette hjelper barnet til en god utvikling, og bidrar til at sensitiviteten blir en ressurs. Den amerikanske forfatteren og psykologen Elaine Aron har vært en pioner i arbeidet med høysensitive mennesker. Hun har gjennomført studier og forskningsarbeid på dette feltet. Les mer om sensitivitet på www.sensitiv.dk