Menu

Hva er høysensitivitet?

Det er viktig at voksne i barnets miljø har kunnskap om, og forstår hva sensitivitet er. Dette hjelper barnet til en god utvikling, og bidrar til at sensitiviteten blir en ressurs. Den amerikanske forfatteren og psykologen Elaine Aron har vært en pioner i arbeidet med høysensitive mennesker. Hun har gjennomført studier og forskningsarbeid på dette feltet.

Denne sensitiviteten er et karaktertrekk, og ikke en diagnose. Mellom 15-20% av alle barn og unge har dette karaktertrekket. Høysensitiviteten hos barn og unge fremtrer på svært forskjellige måter; f.eks. er ca 30% ekstroverte, mens 70% er mer introverte.

De særlig sensitive menneskene har ofte et rikt indre liv, med intense opplevelser og en evne til å oppleve nærhet og kjærlighet til livet og mennesker rundt seg. Å være særlig sensitiv, betyr også at man legger merke til følelser og oppfatter inntrykk og stemninger som andre kanskje ikke får med seg. Pga sin sensitivitet, kan også mennesker med dette karaktertrekket ha en god evne til samarbeid, og til å skape gode miljøer/stemninger i sin nærhet. Fordi de har en sterk vilje, har de også ofte evne til å fordype seg i et tema – eller gjennomføre ting de virkelig brenner for. Det er viktig å lære å ta høysensitivitet på alvor, og forstå hvilket potensiale som ligger i dette karaktertrekket. Dersom dette karaktertrekket undertrykkes, kan det føre til at det høysensitive mennesket i stor grad vil anstrenge seg for å være mest mulig som alle andre, og det vil derfor streve for å leve etter andres forventninger. Høysensitive mennesker er hjertemennesker!

siden administreres av GNett