Menu

Er ditt barn høysensitivt?

De særlig sensitive menneskene har ofte et rikt indre liv, med intense opplevelser og en evne til å oppleve nærhet og kjærlighet til livet og mennesker rundt seg. Å være særlig sensitiv, betyr også at man legger merke til følelser og oppfatter inntrykk og stemninger som andre kanskje ikke får med seg. På grunn av sin sensitivitet, kan også mennesker med dette karaktertrekket ha en god evne til samarbeid, og til å skape gode miljøer og stemninger i sin nærhet. Fordi de har en sterk vilje, har de også ofte evne til å fordype seg i et tema – eller gjennomføre ting de virkelig brenner for.

Det er viktig å lære å ta høysensitivitet på alvor, og forstå hvilket potensiale som ligger i dette karaktertrekket. Både når det gjelder sin egen sensitivitet, og andres. Dersom dette karaktertrekket undertrykkes, kan det føre til at det høysensitive mennesket i stor grad vil anstrenge seg for å være mest mulig "normal", og det vil derfor streve for å leve etter andres forventninger.

Høysensitive mennesker er hjertemennesker!

Alle barn er unike og det er vanskelig å gi en generell beskrivelse. Det er allikevel noen kjennetegn:

 • Er empatisk og har sterk rettferdighetssans
 • Har sterke følelser som kan oppleves dramatiske for barnet og omgivelsene
 • Klager over tøy som klør eller irriterer hud
 • Er tilsynelatende meget intuitiv
 • Bruker store ord for sin alder
 • Lærer bedre av vennlig irettesettelse enn straff
 • Har vanskelig for å sove etter en spennende dag
 • Stiller mange, dype, tankevekkende spørsmål
 • Har behov for forutsigbarhet og rytme
 • Er var for forandringer og tar lett inn andres stress og stemninger
 • Er kreativ og grundig
 • Kan ha behov for å trekke seg tilbake fra sosiale sammenhenger
 • Er var for smerte, lys, støy, lukt eller væromslag
 • Er var for sult og tretthet
 • Vurderer sikkerhet før det klatrer høyt

Kilde: Sensitiv.dk og Elaine Aron

siden administreres av GNett