Menu

Bente Christensen Strand

Bente Christensen Strand er utdannet førskolelærer, med tilleggsutdannelse i 6-10 års pedagogikk.

Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, og som lærer i barneskolen. Bente jobber 50% stilling i spes.ped.teamet i Ringerike kommune.

I tillegg til sin pedagogiske bakgrunn har hun utdannelse fra Bio Medicus Akademiet som terapeut, og har siden 2004 hatt sitt eget enkeltmannsforetak. I arbeid med både barn, ungdom og voksne, er det viktig at man blir sett for den man ER og hvilket potensiale som det enkelte menneske har. Derfor kaller Bente seg for ”Balansetrener” - gjennom øvelser, behandlinger og veiledning settes det fokus på at hode, kropp og sjel skal være i balanse.

Målet mitt :
Å gi barn og unge ferdigheter, for å ta bevisste valg til det beste for sin egen utvikling.

Min visjon:
Å gi alle mennesker styrke til å være seg selv, mestre utfordringer og ta imot glede i hverdagen.Alle barn og unge har rett til bevisst tilstedeværelse fra gode rollemodeller. Derfor er det viktig at vi har kunnskap om hvordan vi møter barn og unge på sitt eget nivå og med sitt personlighetstrekk.

siden administreres av GNett