Menu

Ane With Lie

Ane With Lie er utdannet master i psykologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har fordypet seg i forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn og unge. I sin masteravhandling gjorde hun en empirisk effektevaluering av metoden Familie-ART (Family- Agression Replacement Training), som tar sikte på å øke sosial kompetanse og bedre kommunikasjon mellom barn og foreldre, for å forebygge/redusere atferdsproblemer. Studien har gitt lovende resultater.

Du kan lese avhandlingen i sin helhet her.

Min visjon er at alle barn og unge skal møtes på en anerkjennende måte som ivaretar deres opplevelser og følelser. På den måten legger man til rette for opplevelsen av gode relasjoner til andre mennesker. God sosial og emosjonell fungering skaper positive følelser, som igjen påvirker utviklingen av selvbildet (Deci & Ryan, 2000), og er dermed en buffer mot utvikling av psykiske lidelser som angst og depresjon. Forskning har vist at forventning til atferd er med på å forme og predikere fremtidig atferd (Darley & Fazio, 1980). Dette indikerer viktigheten av at fagpersoner som arbeider med barn og unge har kunnskap om karaktertrekket høysensitivitet, og hvordan man forholder seg til det.

Mitt mål er at fagpersoner og foreldre skal få kunnskap til å forstå de særlig sensitive barnas reaksjoner, slik at barna ikke blir misforstått og dermed står i fare for å utvikle et negativt og feilaktig selvbilde. En styrkebasert innfallsvinkel til arbeid med alle barn er viktig, og kanskje i sær med sensitive barn. Ved å hjelpe dem til å se og bruke sine styrker, vil man kunne bidra til at de opplever mestring og utvikler seg til trygge og robuste mennesker.

Ane With Lie har jobbet flere år i psykiatrien ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og har derfor lang erfaring i å møte og veilede mennesker med ulike og sammensatte livsutfordringer.