Menu

Velkommen til Faggruppen for særlig sensitive barn

Vi er en tverrfaglig gruppe som har lang erfaring i arbeid med barn. Vi er fagpersoner som representerer pedagogikk, coaching, psykologi og forskning. Vårt mål er å gi deg som arbeider med barn mer kunnskap om karaktertrekket høysensitivitet. Med denne kunnskapen kan vi hjelpe de særlig sensitive barna til å se og bruke sine styrker. Gjennom økt bevissthet rundt hvordan man imøtekommer særlig sensitive barn, kan vi bidra til at samfunnet utvikler trygge og harmoniske barn og voksne, som har tro på egen mestring.

Faggruppen består av:

Bente Christensen Strand

Line Langaard Solberg

Ane With Lie

Beatrice Troxler Aarøe