Menu

Dr. Elaine Aron - Psykolog og forsker

Elaine Aron er psykolog, professor og forsker – og et særlig sensitivt menneske. Hun tok sin doktorgrad på Clinical Depth Psychology ved Pacifica Graduate Institute i USA.

Det å være sensitiv, er ikke nyoppdaget i psykologiens verden, men Elaine valgte å bruke begrepene Særlig sensitiv og Høysensitiv om dette karaktertrekket. Etterhvert som kunnskap om sensitivitet forandret hennes liv, bestemte hun seg for å undersøke dette nærmere, ikke minst fordi det var lite omtalt i faglitteraturen.

Hun fant stor støtte i psykiateren Carl Jung`s arbeider, hvor han omtalte i stor grad det å være introvert. Elaine begynte også å undersøke om det å være introvert var det samme som særlig sensitiv. Hun ønsket etterhvert å intervjue mennesker som følte at de var senitive overfor ulike typer stimuli, og fikk meget stor respons på dette. Basert på disse intervjuene, laget hun et spørreskjema som hun sendte til tusenvis av mennesker i USA. Hun kom blant annet fram til at ca. 20% av befolkningen hadde karaktertrekket særlig sensitiv. Av disse var ca.70% introverte (innadvendte), og 30% ekstroverte (utadvandte).

Flere av de voksne hun snakket med hadde også barn. Det ga henne innblikk i hvordan vi som voksne kan hjelpe barna til å stole på sine styrker, og ivareta sin sensitivitet på best mulig måte.

Som følge av sin forskning, undervisning og sitt forfatterskap er Elain Aron blitt en pioner på dette området. Sammen med hennes mann, Dr. Arthur Aron, er de to ledende i forskningen på sensitivitet ved bruk av FMRi-skannere.

Du kan lese mer om deres forskning her:

http://hsperson.com/research/published-articles/

For å hjelpe deg å teste ut om du en særlig sensitiv, eller om ditt barn har dette personlighetstrekket, kan du finne tester her:

www.sensitiv.dk
http://hsperson.com
http://www.hsperson.no