Menu

Nyheter

Bacheloroppgave om hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for høysensitive barn i barnehagen av Christine Brattaule

Du kan lese oppgaven her


Foredrag for vinteren 2018

Vi vil fokusere på å reise direkte til barnehager og skoler dette halvåret. Ønsker du at vi kommer til din skole eller barnehage så ta gjerne kontakt med oss. Vi kan komme på lærermøter, foreldremøter og FAU-møter. Vi holder seminar for pedagoger og helsesøstre og dere kan gjerne slå flere skole og barnehager sammen i kommunen eller bydelen.

Våre to neste åpne foredrag blir:

Mandag 12. februar kl. 18-21 for foreldre og pedagoger på Samfunnshuset Vest, Oslo

Mandag 16. april kl. 18-21 for foreldre og pedagoger/ansatte i barnehager og skoler på Samfunnshuset Vest, Oslo

Sted og påmelding finner du her


Ny bacheloroppgave: Sensitive barn i møte med naturen

Thessa Annemarieke Beatrijs Gerritsen har skrevet bacheloroppgave på Barnehagelærerutdanning med natur- og friluftsprofil ved Dronning Mauds Minne i Trondheim.

Du kan lese oppgaven i sin helhet her


Sensitive gutter og menn

5. oktober var vi på seminar i Danmark med psykolog Ph.D. Tedd Zeff om høysensitive gutter og menn. I vårt ekstroverte prestasjonssamfunn er det lite rom for gutter som ikke liker lagsport og konkurranser. Sinne er også mer akseptert fra gutter enn andre følelser, som for eksempel å vise tristhet eller sorg. Det er viktig at disse guttene føler seg verdsatt og akseptert for at de skal kunne være en ressurs til fellesskapet.
Dette temaet snakker vi om på kursene våre.


Bachelor oppgave om høysensitive barn!

Sara Leonthin har skrevet denne på HiOA. Her undersøker hun hvor viktig det er for barnehagebarn at fagpersoner har kunnskap om høysensitivitet. Du kan lese oppgaven her


Les om kursene våre i denne artikkelen fra barnehage.no:
Slik kan du hjelpe orkidébarna

Hva kjennetegner et høysensitivt barn? Artikkel i bladet Første steg.


Vi har laget et informasjonsskriv til barnehager og barneskoler!

Dette kan du ta med deg for å informere om høysensitive barn, når du skal til foreldresamtale. Vi håper det kan være til nytte for deg! Du finner det her:

Skriv til barnehager og skoler (pdf)


Kan vi gjøre mer for de sensitive barna?
av Lone Jonassen, pedagogisk leder i Naturbarna AS, avd. Lilleng naturbarnehage

Denne artikkelen beskriver det høysensitive barnets hverdag veldig godt, derfor vil vi gjerne gjengi teksten for dere her:

– Høysensitive barn er ikke "umulige", de er bare mennesker med sterke følelser som de trenger hjelp til å organisere, sier barnehagelærer Lone Jonassen.

Alle vi barnehagefolk opplever de sensitive barna. De barna som stadig er nede på trygghetssirkelen, de som hele tiden blir overveldet av inntrykk og egne følelser. De barna som hele tiden trenger et fang å "lade" på, som Ida Brandtzæg, Guro Øiestad og Stig Torsteinson skriver i boken "Se barnet innenfra".

Disse barna kan gjerne bli sittende lenge på fanget, før de er klare for å gå ut i verden igjen, for så å komme tilbake til det trygge fanget. Man har også de barna som vi voksne må hente inn da vi ser følelser tar overhånd, som medfører frustrerte handlinger, som ofte havner negativt ut mot omgivelsene. Det blir vanskelig å holde i gang en lek, alene eller med andre og det blir vanskelig å dele på de voksnes oppmerksomhet.

Mange vil nok kalle disse barna umulige eller utfordrende, men egentlig er vel disse barna mennesker med mange sterke følelser inni seg, som trenger hjelp til å organisere dem? Jeg tror det er lett å miste det positive i seg selv, når man til stadighet havner i kaoset som skjer inni oss. Hvordan kan vi da finne det positive tilbake? Hvordan kan vi finne frem god-følelsen? Hvordan kan vi visualisere oss en positiv situasjon, som igjen kan få oss ut av det vanskelige som skjer inni oss? Og er dette mulig å få til i barnehagen og på så små barn?

Eller skal vi satse på at det vi allerede gjør, har gitt barna de verktøyene de trenger for å komme ut av et eventuelt indre kaos? Barn er hele tiden i en danningsprosess på godt og vondt, dermed er det viktig at barna føler de er gode nok som de er. Og jeg tror det blir vanskelig for dem om de hele tiden havner i et indre kaos. Jeg mener at barn som har et kaotisk indre, oftere havner i negative situasjoner. Jeg vil hjelpe dem ut av disse situasjonene, også når de voksne ikke er tilstede, men hvordan?

Hva om barnehagefolk kunne samarbeidet med enda flere fagfolk? Hva med å ha barnepsykologer på lag? Vi kunne møtes som et reflekterende team?

Noen vil kanskje mene at det er grenser for hvor mye vi skal kunne få til i barnehagen og at dette ikke er vårt kompetansefelt, men samtidig er barnehagen et av de viktigste arenaene, så hvorfor ikke?

Og jeg tror dette kan være en forebyggende faktor i forhold til mobbing. Og når det gjelder læringsbegrepet, hvordan skal barna kunne lære da de har mer enn nok med å takle følelsene inni seg?