Informasjon til skoler og barnehager

Vi har laget et skriv som dere foreldre kan ta med til skolen eller barnehagen.

Med dette skrivet ønsker vi å hjelpe deg til å skape en best mulig hverdag for barnet ditt ved
  • å informere barnehagen/skolen om karaktertrekket høysensitivitet
  • å foreslå konstruktive tiltak sammen med personalet

Du finner skrivet her