Menu

Hvem kan avgjøre om barnet mitt er høysensitivt?

Å være høysensitiv, er et nedarvet trekk, og kan avleses i genene. Trekket er ikke knyttet til et spesielt gen, men fremkommer i samspill av en rekke gener. Det er via forskning funnet fram til at det er en biologisk forskjell i nervesystemet til høysensitive mennesker, i forhold til de som ikke har dette personlighetstrekket.

Forskningen bygger bl.a. på magnetiske hjernescanninger, for å sammenligne hjerneaktiviteten til høysensitive, og de som ikke har dette trekket.

Hjernescanningen har blitt utført på voksne. Ut fra de voksne sensitive, har man også oppdaget de sensitive barna.

Elaine Aron (amerikansk psykolog og forsker) har vært pioner i dette arbeidet, og det har også blitt gjort en del arbeid med dette karaktertrekket i Danmark (blant andre Lise og Martin August. Mange voksne har deltatt i samtaler og spørsmål, for å finne ut av om man har dette personlighetstrekket.

Det er 4 komponenter som er vesentlig i avgjørelsen om barnet er høysensitivt.De kan sammenfattes i ett ord;DOES.

D=dyp bearbeiding av inntrykk (gjelder både positive og negative opplevelser/inntrykk)
O=overstimulering (av for mange/mye inntrykk)
E=empati/følelser (stor grad av empati)
S=subtilitet (evnen til å oppfatte detaljer som flertallet ikke legger merke til)

Det er avgjørende at alle disse 4 komponentene er tilstede hos barnet for å kunne bestemme om et barn er høysensitivt.

De som kjenner barnet best, er foresatte/foreldre og øvrige familie. Da trekket er nedarvet, vil ofte nærmeste familie gjenkjenne dette.

Dersom ingen i barnets nærmeste familie tidligere har hatt kjennskap til dette personlighetstrekket, og allikevel kan gjenkjenne komponenter i DOES, er det laget flere spørreskjemaer som kan hjelpe til med å avdekke om barnet er høysensitivt.

Vi har tatt et utdrag fra noen av disse her:

 1. Barnet har et utpreget kjærlig vesen.
 2. Barnet er ømfintlig for lyder, lys, smaker og lukter
 3. Barnet liker ikke at andre mennesker kommer for tett på, uten at de er invitert av barnet selv.
 4. Legger merke til mange små detaljer.
 5. Er intuitiv og kreativ
 6. Har god kontakt med dyr
 7. Trenger tid for seg selv.
 8. Er perfeksjonistisk.
 9. Barnet viser en stor glede av å være i naturen.
 10. Barnet har en meget sterk innlevelsesevne.
 11. Har behov for å se ting an/observere før det selv deltar på en aktivitet.
 12. Har en intelligent sans for humor.
 13. Stiller mange "store" spørsmål.

Det som er nevnt ovenfor her, kan hjelpe deg til å forstå om ditt barn har et høysensitivt personlighetstrekk.Vi anbefaler også å snakke med fagpersoner/pedagoger/helsesøstre som kan bistå i å se/observere barnet.

Vi i Faggruppen ønsker å nå ut til foreldre/barnehage/fagpersoner og skoler med kunnskap om det høysensitive barnet. Dersom du ønsker å bli tilsendt nyhetsbrev om kurs vi holder, kan du gjerne sende din mail-adresse til oss.

Kildereferanser vi har brukt på denne siden, har vi hentet fra:
Sensitive børn – fra sårbarhet til styrke av Lise og Martin August
Sensitive barn av Lene Sonne og Athina Delskov.