Menu

For foreldre

Hvordan kan vi avgjøre om et barn er høysensitivt?

Fra boken Sensitive barn av Lene Sonne og Athine Delskov, har vi funnet et godt redskap som "setter fokus på de sensitive trekkene og som belyser om og på hvilken måte barnet er særlig sensitivt."

 1. Barnet har et utpreget kjærlig vesen
 2. Når barnet blir utsatt for høye lyder eller mange lyder, holdet det seg for ørene eller avskjermer seg på annen måte
 3. Barnet liker ikke at andre mennesker kommer fysisk tett på uten at de er "invitert" av barnet selv
 4. Barnet liker ikke å bli vått eller få deig, søle eller andre klissete substanser på hendene, eller å ha på seg våte eller skitne klær
 5. Barnet plages av merkelapper i klærne, sømmer i strømpene eller plagg som klør eller strammer
 6. Barnet reagerer sterkt på smerte
 7. Det legger merke til duft og smak i særlig høy grad
 8. Det legger merke til mange og små detaljer, også når det skjer forandringer
 9. Barnet liker ikke mat der ingrediensene er blandet sammen, men vil helst ha dem servert hver for seg
 10. Barnet er tilbakeholdende med å hilse på fremmede mennesker
 11. Barnet liker ikke å være i sentrum for oppmerksomheten
 12. Barnet trenger mer tid enn andre til å venne seg til nye steder, mennesker og stemninger
 13. Barnet har behov for å observere før det deltar aktivt i nye situasjoner
 14. Barnet trives bedre i mindre grupper enn blant mange
 15. Barnet liker ikke forandringer som iverksettes av andre
 16. Barnet søker gjerne voksnes selskap
 17. Barnet kan virke svært selektivt, for eksempel i valg av mat og venner
 18. Korrigeringer fra andre mennesker oppfattes ofte som krenkende
 19. Det har få, men høyt verdsatte venner
 20. Det er svært glad i dyr
 21. Det tenker dypt over ting det opplever
 22. Det kommer med uttalelser som er modne i forhold til barnets alder
 23. Barnet er reservert inntil man har etablert en kontakt
 24. Barnet har eller har hatt alvorlige søvnproblemer
 25. Barnet blir svært påvirket hvis noen snakker til det i en hard eller kritisk tone
 26. Barnet blir svært påvirket hvis det opplever at andre får kjeft
 27. Det er viktig for barnet å ha muligheter for å fordype seg
 28. Barnet liker å synge, og det virker som om det fordyper seg i opplevelsen, enten ved å synke hen i egne tanker eller ved å være meget aktiv og synge med
 29. Det har en rik indre fantasiverden
 30. Det kan bekymre seg veldig
 31. Det har en stor evne til innlevelse i andre mennesker, i film og i andre kunstformer
 32. Det viser en sterk naturglede
 33. Det har problemer med små og store overganger, for eksempel med å omstille seg fra dataspill til å dekke bordet, eller med overgangen fra barenhage til å begynne på skole
 34. Det gleder seg over vakre gjenstandre
 35. Det har eller har hatt betydelige problemer med å spise
 36. Barnet stiller høye krav til egne prestasjoner og kan virke perfeksjonistisk
 37. Barnet kan finne nye, uventede og kreative løsninger på problemer
 38. Barnet reagerer svært sterkt på mobbing, vold på film eller en annen form for aggresjon
 39. Hvis det er en del av en gruppe som får kollektiv kjeft, reagerer det som om reprimanden er rettet bare mot ham eller henne
 40. Det har mange og dype følelser
 41. Det har sin egen sans for humor
 42. Det trenger å forstå meningen med tingene før det kan engasjere seg
 43. Det blir tydelig påvirket når det skjer noe uforutsett
 44. Barnet er utadvendt og elsker å være sammen med alle vennene sine, men det blir for mye likevel
 45. Barnet kan bli så revet med av det som skjer at det er vanskelig for foreldre eller pedagoger å få kontakt med det
 46. Barnet utfordrer ofte foreldrene sine med impusive handlinger
 47. Barnet kaster seg ut i mange ting og kommer plutselig til et punkt der det ikke klarer mer

Hvis du kan svare ja på femten spørsmål eller flere, er det sannsynlig at barnet er høysensitivt. Men først og fremst bør du bruke spørreskjemaet som et utgangspunkt for å bli bedre kjent med det. Spørreskjemaet er kun veiledene og kan ikke brukes til å stille noen diagnose.

Sonne og Delskov (2015)

Husk at høysensitivitet er et karaktertrekk på lik linje med alle andre karaktertrekk vi har. Karaktertrekket er nedarvet genetisk og blir svært påvirket av miljøet barnet lever i.