Menu

For fagpersoner

Fra boken Sensitive barn - fra sårbarhet til styrke, av Lise og Martin August har vi fått følgende oversikt. Denne kan brukes som hjelp til å vurdere barnets følelsesmessige reaksjoner og karaktertrekk. Den er utviklet til bruk i institusjoner, skoler og hjem - og et godt verktøy for diskusjoner i personalgruppen og som grunnlag for samtale med foreldre.

 1. Sensitivitet: Hvordan reagerer barnet på sanselige stimuli? Reagere han eller hun på smak, lyd, lukt, ulike typer tekstiler? Blir barnet lett overveldet? Føler barnet seg lett såret?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav sensitivitet eller høy sensitivitet

 2. Aktivitet: Er barnet energisk, aktivt og alltid på farten - eller er det stille, beveger seg langsomt og viser større interesse for stille aktiviteter? Foretrekker han eller hun grovmotoriske eller finmotoriske aktiviteter?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav aktivitet eller høy aktivitet

 3. Intensitet: Hvordan reagere barnet på omverdenen? Er han eller hun tilbøylig til å være høyrøstet, vedig uttrykksfull og dramatisk - eller mer rolig, avdempet og stillferdig?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav intensitet eller høy intensitet

 4. Regelmessighet/forutsigbarhet: Hvor forutsigbar er barnet på daglig basis når det gjelder matvaner, søvn og andre daglige mønstre? Er barnets atferd i hverdagen generelt forutsigbar eller uforutsigbar?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav regelmessighet eller høy regelmessighet

 5. Oppsøkende/Nyhetssøkende: Nøler barnet i møte med nye situasjoner, mennesker eller ting - eller kaster barnet seg rett ut i nye? Verdsetter og oppsøker barnet nye situasjoner?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet er litt oppsøkende eler mye oppsøkende

 6. Tilpassningsevne: Hvor godt kan barnet tilpasse seg overganger og uventede forandringer? Hvor fleksibelt er barnet? Kan barnet raskt skifte gir - eller trenger det tid til tilvenning?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav tilpasningsevne eller høy tilpasningsevne

 7. Utholdenhet: Hvor god er barnet til å holde på med en oppgave over tid? Er barnet tilbøyelig til å fortsette med oppgaven inntil den er avsluttet - eller blir det frustrert og slipper oppgaven, hvis den er for vanskelig eller kjedelig?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har lav utholdenhet eller høy utholdenhet

 8. Distraherbarhet: Blir barnet lett distrahert av annen aktiviet, støy eller stimuli i omgivelsene? Fokuserer barnet så mye på én aktivitet, at alt annet utelukkes?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet lett eller vanskelig lar seg distrahere

 9. Humør og stemningsleie: Er barnet tilbøyelig til å være glad og ha positive følelser - eller er det mer alvorlig og tilbøyelig til å ha negative følelser? Er barnet tilbøyelig til å fokusere mest på positive eller negative begivenheter?
  Vurder på en skala fra 1 til 5 om barnet har negativt humør eller positivt humør

Utarbeidet av barnepsykolog Jan Kristal (2005)

NB! Det er viktig at de voksne også undersøker sine egne trekk og reflekterer over hvordan dette påvirker samspillet med barnet.