Menu

Overstimulering

Alle mennesker blir overstimulerte, men høysensitive blir raskere overstimulerte og har i høyere grad tendens til å bli stresset. Det betyr at det raskere blir for mange, for høye eller for voldsomme inntrykk.

Særlig sensitive barn er de første som registrerer og reagerer på negative stemninger. Men husk at høysensitive kan også bli overstimulerte av de hyggelige opplevelsene.

Tegn på overstimulering:

  • Små ting blir til store problemer
  • Vanskelig å konsentrere seg
  • Trett eller lei av det det holder på med
  • Beklager seg mer enn vanlig
  • Raserianfall
  • Trekker seg vekk eller blir stille og innadvendt