Menu

Høysensitive barns styrker

De særlig sensitive menneskene har ofte et rikt indre liv, med intense opplevelser og en evne til å oppleve nærhet og kjærlighet til livet og mennesker rundt seg.

Å være særlig sensitiv, betyr også at man legger merke til følelser og oppfatter inntrykk og stemninger som andre kanskje ikke får med seg. Pga .sin sensitivitet, kan også mennesker med dette karaktertrekket ha en god evne til samarbeid, og til å skape gode miljøer/stemninger i sin nærhet.

Fordi de har en sterk vilje, har de også ofte evne til å fordype seg i et tema – eller gjennomføre ting de virkelig brenner for. Det er viktig å lære å ta høysensivitet på alvor, og forstå hvilket potensiale som ligger i dette karaktertrekket.Både når det gjelder sin egen sensitivitet, og andres.

Dersom dette karaktertrekket undertrykkes, kan det føre til at det høysensitive mennesket i stor grad vil anstrenge seg for å være mest mulig "normal"; og vil derfor streve for å leve etter andres forventninger.

Høysensitive mennesker er hjertemennesker!