Menu

Tips og råd for foreldre

 • Gi ros/oppmuntring til barnet; uten å overdrive
 • Still de "gode spørsmålene"
 • vær tilstedeværende
 • La barnet få være barn; forklar at du som er voksen klarer å ta ansvar. Skille mellom deg og barnet/ditt og mitt
 • Sett klare grenser. Gi barnet f.eks. 2 valg. Pass på at konsekvenser står i forhold til handlinger.
 • Si hva barnet kan gjøre en annen gang/hva som kan gjøres for å endre; når barnet og du selv er rolig
 • La barnet ha omgang med dyr
 • La barnet ha mulighet til natur
 • Gi barnet gode mestringsfølelser
 • Ha en anerkjennende holdning; Gi aksepterende ord; barna tar med seg dette inn i sin egen forståelse
 • Spør barnet hva det SELV ønsker
 • La gleden/latteren fylle situasjoner
 • Skap øyeblikk av samhørighet
 • Sørg for å gi barnet god søvn/nok drikke/nok mat
 • Skap regelmessige pustehull i barnets hverdag
 • Balansekontoen. Lag en liste med aktiviteter som barnet får positiv energi av. Dere kan skrive dette ned, eller tegne hvis barnet ikke skriver ennå
 • Sørg for respekt for både introverte og ekstroverte familiemedlemmer, og skap en balanse i aktiviteter her. Hva har de ulike medlemmene i familien behov for?
 • Lær ditt introverte barn ekstroverte ferdigheter
 • Gi barnet mest mulig tid til fordypelse
 • Lag et rollespill der dere kan øve på samtaler/hva barnet kan si eller gjøre i ulike situasjoner
 • Snakk med barnet om hva som er "normalt"; f.eks. at man kan bli anspent/sliten etter ulike aktiviteter
 • La barnet av og til få sin egen "space". La det få mulighet til å tenke seg om, uten å bli invadert