Menu

Høysensitive gutter

Dr. Ted Zeff har arbeidet med høysensitivitet i mer enn 25 år

Hans arbeid er spesielt rettet mot gutter, og hvordan de på best mulig måte kan lære seg å akseptere sitt karaktertrekk. Han er opptatt av kulturelle betingelser, og hvordan gutter er oppdratt til å undertrykke sine følelser, i stedenfor å uttrykke dem. I et macho-miljø kan det være mer utfordrende, enn om miljøet rundt barnet er positivt og støttende. Eksempler på uttalelser som: - gutter gråter ikke, - du som er gutt ..., - ikke vær så nærtagende, - hva er i veien med deg?, - dette må du tåle, kan bidra til å undertrykke følelser.

Zeff`s forskning viser at fra 5 års-alderen er mange gutter oppdratt til å stenge ute en del følelser; utenom sinne. Det kan også oppstå utfordringer i skolesituasjoner; hvor barnet helst vil være usynlig, eller stille i timene. Det kan være at barnet også har behov for å se ting litt an fra side-linjen. Hva om barnet ikke liker å sloss? Mange gutter liker sport, og er gode i det. Men ikke alle er like komfortable med forventningen om at alle gutter liker fotball. Kanskje de heller liker å spille et instrument, og er god til det?

Ted Zeff er opptatt av at barnet blir gitt meningsfulle oppgaver, og at sensitive gutter lærer å være respektfulle; både overfor seg selv, og andre mennesker.

Tips til mer informasjon:
Ted Zeff: The strong sensitive boy (bok)
Ted Zeff: The power of sensitivity (bok)
Film: "The mask you live in"

How to raise a sensitive boy in an unsensitive world