Bacheloroppgave om Sensitive barn i møte med naturen

Naturens påvirkning på særlig sensitive barn i barnehagen

Av Thessa Annemarieke Beatrijs Gerritsen
Barnehagelærerutdanning med natur- og friluftsprofil

Trondheim, mai 2017
Dronning Mauds Minne
Høgskole for barnehagelærerutdanningen

Du kan laste ned oppaven her