Menu

Faggruppen for særlig sensitive barn

Vi er en tverrfaglig gruppe som har lang erfaring i arbeid med barn. Vi er fagpersoner som representerer pedagogikk,coaching, psykologi og forskning.Vårt mål er å forebygge skjev utvikling hos sensitivt begavede barn ved å gi samfunnet et kunnskapsløft om dette viktige karaktertrekket.Vårt mål er å gi faggrupper som arbeider med barn kunnskap til å bygge disse barnas styrker. Slik kan vi som samfunn utvikle trygge og harmoniske barn og voksne som har tro på egen mestring.

Faggruppen består av:

Pedagog og terapeut Bente Christensen Strand
Mobil: 93457393
Epost: bentestrand@sensitivebarn.no

Pedagog og NLP-Coach Line Langaard Solberg
Mobil: 95213874
Epost: linesolberg@sensitivebarn.no
www.tanketrener.com

Master i Psykologi Ane With Lie
Mobil: 98476060
Epost: anewithlie@sensitivebarn.no

Pedagog Beatrice Troxler Aarøe
Mobil: 99582349
Epost: beatriceaaroe@sensitivebarn.no