Menu

Faggruppen for særlig sensitive barn

Pedagog og mindfulnessinstruktør Bente Christensen Strand
Mobil: 93457393
Epost: bentestrand@sensitivebarn.no

Pedagog og NLP-Coach Line Langaard Solberg
Mobil: 95213874
Epost: linesolberg@sensitivebarn.no
www.tanketrener.com

Bente Christensen Strand

Bente Christensen Strand er utdannet førskolelærer, med tilleggsutdannelse i 6-10 års pedagogikk. Hun har mange års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, og som lærer i barneskolen. Bente jobber i spes.ped.teamet i Ringerike kommune. I tillegg til sin pedagogiske bakgrunn har hun utdannelse fra Bio Medicus Akademiet som terapeut, og har siden 2004 hatt sitt eget enkeltmannsforetak. Bente er også utdannet Mindfulnessinstruktør.

I arbeid med både barn, ungdom og voksne, er det viktig at man blir sett for den man ER og hvilket potensiale som det enkelte menneske har. Derfor kaller Bente seg for balansetrener - gjennom øvelser, behandlinger og veiledning settes det fokus på at hode, kropp og sjel skal være i balanse.

Målet hennes :
Å gi barn og unge ferdigheter for å ta bevisste valg til det beste for sin egen utvikling.

Min visjon:
Å gi alle mennesker styrke til å være seg selv, mestre utfordringer og ta imot glede i hverdagen. Alle barn og unge har rett til bevisst tilstedeværelse fra gode rollemodeller. Derfor er det viktig at vi har kunnskap om hvordan vi møter barn og unge på sitt eget nivå og med sitt personlighetstrekk.

Line Langaard Solberg

Line Langaard Solberg er utdannet adjunkt og NLP coach. Hun har siden 2008 drevet egen praksis som Tanketrener for barn og unge på Smestad helsesenter i Oslo.Alle barn og ungdom opplever hverdagen som vanskelig fra tid til annen. Det kan være utfordringer på skolen, i familiesituasjonen eller blant venner. Gjennom bevisstgjørende spørsmål og NLP-øvelser vil de unge få aha-opplevelser om hvordan de tenker og handler. De vil bli mer bevisste på hvem de er og alle ressursene de har, og slik få styrket sin selvfølelse. De vil få verktøy som hjelper dem til å takle de utfordringene hverdagen byr på.

Målet mitt er å ruste barn og ungdom for fremtiden ved å bygge opp deres evne til å kommunisere, til å kjenne seg selv og til å ta bevisste valg.

Min visjon.
Ved å hjelpe barn og unge til å se sine egne ressurser og muligheter, vil disse automatisk gi sine positive holdninger videre til andre. Slik vil mitt arbeid kunne skape ringvirkninger – i klassen, i venneflokken, på idrettsarenaen og i hjemmene.

Du kan lese mer om Line Langaard Solbergs virksomhet ved å klikke på denne linken: www.tanketrener.com

siden administreres av GNett