Menu

Artikler

Ikke alle barn kaster seg ut i leken, artikkel av Bente og Line i diverse aviser

Det særlig sensitive barnet, artikkel i Første steg av Bente Christensen Strand

Slik kan du hjelpe orkidébarna, artikkel i barnehage.no av Trine Jonassen

Kan vi gjøre mer for de sensitive barna? artikkel i barnehage.no av Lone Jonassen

De sensitive barna fra bladet Glade barn av Mailiz de Ramecourt

Har vi råd til å miste de evnerike barna? av Ella Maria C. Idsøe, 1. amanuensis, Læringsmiljøsenteret, UiS


"Kjenn deg selv" av Beatrice Troxler Aarøe

Dette kjente uttrykket helt tilbake fra antikken er utvilsomt like aktuelt i vår egen tid. "Kjenn deg selv" - hva kan det bety for oss?

Aristoteles er opptatt av menneskets trivsel. Han mener at det gode liv handler om at vi trives. Og for å kunne trives må mennesket få utfolde seg best mulig, bruke sine evner så godt det lar seg gjøre. Derfor er det et godt grep å bli klar over hva som er vår egen styrke, og hvor det kan være hensiktsmessig å utvikle oss videre. Dette krever selvinnsikt, og veien dit er gjennom prøving og feiling.

Noe av det som hører med til det gode liv er vennlighet, raushet, mot og kjærlighet. Disse utfolder vi sammen med andre, vi lar oss berøre av andre og av det de berøres av. Lykke eller trivsel kommer altså ikke helt av seg selv, men krever at vi er i relasjon med andre og gjør oss praktiske erfaringer. Det handler heller ikke om flinkhet, det handler om klokskap. Det gode livet er sårbart. Å akseptere våre begrensninger og å se at livet er begrenset og skjørt, kan gi innsikt. Da er vi kloke, sier Aristoteles.
Ved å innse dette kan vi virkeliggjøre oss selv bedre, og også bedre vurdere hva som er viktig i bestemte situasjoner. Gjennom undring og åpenhet vil muligheter åpne seg, og derved også trivselen.
Ut av dette trekker jeg at vi må våge å engasjere oss i oss selv – og andre. Vi må våge å bli ordentlig kjent med oss selv og skape trivsel for oss selv og de rundt oss. Vi bør alle få finne vår plass i fellesskapet, og gi rom så andre finner sin. Det kan kreve innsats, men det er det også verdt. Vi er tross alt ?kastet inn? i verden, som filosofen Heidegger uttrykker det: Vi har ikke selv valgt det, vi kan ikke velge det bort. Referanser:
Henriksen, J-O: Menneskesyn. Oslo: Gyldendal, 2005.
Aristoteles: Etikken. Norsk utgave ved Anfinn Stigen. Oslo: Gyldendal, 1973.