Menu

Nettkurs for foreldre

Vårt mål er at du gjennom kurset skal bli en tryggere voksen for barnet ditt.

Du kan bli mer bevisst hvordan du løser hverdagsutfordringer på den beste måten.

Vi vil hjelpe deg til å fokusere på styrkene det sensitive barnet har.

Vi er sikre på at når du blir tryggere i rollen din vil du og barnet få en mer harmonisk hverdag med latter og glede.

Du kan få mer informasjon om kurset og melde deg på via denne linken.

Da får du også anledning til å stille spørsmål og diskutere med andre på kurset i kurset private facebookgruppe.


Foredrag for foreldre og ansatte som jobber med høysensitive barn og unge

Her er noen av temaene vi tar opp på foredragene:

 • Hva betyr det å være høysensitiv?
 • Hvordan kan det høysensitive barnet ta ut sitt potensiale i barnehage, skole, med venner og i familien?
 • Hvordan kan du organisere hverdagen for barnet og ungdommen på en god måte for alle?
 • Verktøy, tips og gode råd

Dette - og mye mer - lærer du på foredragene våre for foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som står det høysensitive barnet nær.


Foredragholderne Bente C. Strand og Line L. Solberg er erfarne pedagoger som til daglig jobber med barn og unge - og deres foreldre.

I arbeidet møter de mange av de sensitive barna. De brenner for å videreformidle sin kunnskap og erfaring.Mange spør om høysensitivitet er et "motebegrep"og om hvorfor flere og flere kjenner seg igjen i det høysensitive karaktertrekket.

Grunnen til at høysensitive utfordres mer nå enn før er at hverdagen til barn og unge har forandret seg de siste 10-20 årene.

Her er noen eksempler;

 • Store barnehager og skoler/klasser
 • Lengre tid utenfor hjemme ( i institusjon)
 • Storfamilier - Ofte flere hjem å forholde seg til
 • Flere og sterkere inntrykk gjennom hele dagen; Sosiale medier, lys, lyder osv.

Husk at vi har laget dette skrivet som du kan ta med deg når du skal informere skole eller barnehage om at barnet ditt er høysensitiv:

Informasjon til barnehage og skole


Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk fra forrige kurs for foreldre:

- Vi har fått større klarhet i hva høysensitivitet er og vi har fått verktøy.
- Jeg ønsker at vi kan få foredrag på skolene til barna våre
- Det var mest nyttig for meg at vi nå kan forklare for skolen (lærere og helsesøster) hva/hvordan de kan se, snakke med og forstå datteren vår.

Om Bente og Line: - Kunnskaprike og gode formidlere

Du kan lese tilbakemeldinger fra de populære kursene våre her.


Artikkel om høysensitive barn på topp i Utdanningsnytt!

- I de fleste barnehager er det ett eller flere barn som er særlig sensitive. De bør du behandle på en annen måte enn andre barn.
Det skriver Bente Strand i artikkelen om høysensitive barn i bladet Første Steg fra utdanningsforbundet.


Vi har mange som spør oss om å komme både til nord-, sør- og vestlandet. Vi vil gjerne spre kunnskapen til hele landet så ta gjerne kontakt med oss om du ønsker vi skal komme til en foreldregruppe nær deg:
Line L. Solberg, mobil: 95213874
Bente C. Strand, mobil: 9345793

Kurs om høysensitivitet - for pedagoger, helsesøstre og andre som jobber med barn og unge. Her får du lære om
 • Begrepet og forskningen på høysensitivitet
 • Hvordan du kan møte det sensitive barnet
 • Hvordan du kan hjelpe barnet til å takle sin sensitivitet
 • Hvordan du kan informere og veilede foreldre
 • Verktøy og teknikkerDe særlig sensitive menneskene har ofte et rikt indre liv, med intense opplevelser og en evne til å oppleve nærhet og kjærlighet til livet og mennesker rundt seg.

Å være særlig sensitiv, betyr også at man legger merke til følelser og oppfatter inntrykk og stemninger som andre kanskje ikke får med seg. Pga sin sensitivitet, kan også mennesker med dette karaktertrekket ha en god evne til samarbeid, og til å skape gode miljøer/stemninger i sin nærhet. Fordi de har en sterk vilje, har de også ofte evne til å fordype seg i et tema – eller gjennomføre ting de virkelig brenner for.

Det er viktig å lære å ta høysensitivitet på alvor, og forstå hvilket potensiale som ligger i dette karaktertrekket. Dersom dette karaktertrekket undertrykkes, kan det føre til at det høysensitive mennesket i stor grad vil anstrenge seg for å være mest mulig som alle andre, og det vil derfor streve for å leve etter andres forventninger.

Høysensitive mennesker er hjertemennesker!


Hjelp det sensitive barnet til å bli
den beste utgaven av seg selv